За нас

Компания "БулСън Груп" - Вашия надежден партньор

Новини

 

Рекорден брой туристи донесоха с 15% повече приходи на хотелиерите

С близо 8% се увеличават българските и чуждите туристи през август спрямо същия месец на миналата година. В хотели, мотели, къмпинги и хижи през месеца са регистрирани рекордните 1.18 млн. туристи, с 93 хил. повече, отколкото през същия месец на миналата година и рекорд за последните поне пет години.
Приходите на хотелиерите от нощувки изпреварват ръста в броя на туристите - те са 298.9 млн. лв., или с 15.2% повече в сравнение с август 2015 г. Една от причините е в по-големия брой нощувки - с 13 на сто, и удължения престой - средно 5.9 нощувки за чужденците при 5.7 преди година, и 3.5 вместо 3.4 нощувки на българите.
Данните показват, че по-голямата заетост и повечето приходи идват от чужденците, две трети от които предпочитат хотелите с висока категория, докато най-голям ръст на нощувките има в хотелите с по 1 и 2 звезди, предпочитани главно от българските туристи.
Чужденците са 60% от всички туристи. Приходите от тях нарастват със 17.7%, а от българите - с 5.9%.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през август 2016 г. е 62.4%, кат о се увеличава с 5.3 процентни пункта в сравнение с август 2015 година . Най - висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 77.2 %, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - 63. 3 %, и с 1 и 2 звезди - 41.5%.
Местата за настаняване продължават да се увеличават - през август са функционирали общо 3 122 обекта - с 3.1% повече, отколкото преди година. Средната заетост е малко над 60 на сто, а причината е, че туристическият поток е концентриран в трите черноморски области, поели три четвърти от всички туристи през месеца.